Sanat Tarihi Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X X     X X          
BİLGİ 2 X X         X          
BİLGİ 3     X           X      
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1   X       X            
BECERİLER 2 X       X     X        
BECERİLER 3 X X         X          
BECERİLER 4   X       X            
BECERİLER 5       X         X      
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1 X           X X   X X  
YETKİNLİK 2 X           X          
YETKİNLİK 3 X   X       X X X      
YETKİNLİK 4   X     X     X        
YETKİNLİK 5               X X   X  
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1 X         X   X        
YETKİNLİK 2           X         X X
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1           X         X X
YETKİNLİK 2         X     X        
YETKİNLİK 3                 X      
YETKİNLİK 4       X                
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1               X     X X
YETKİNLİK 2           X   X        
YETKİNLİK 3           X            
YETKİNLİK 4         X X           X
YETKİNLİK 5             X   X     X
YETKİNLİK 6         X