Kimya Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X                    
BİLGİ 2   X           X      
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1     X                
BECERİLER 2       X              
BECERİLER 3       X              
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1           X          
YETKİNLİK 2       X X            
YETKİNLİK 3           X X        
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1                 X    
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1                   X  
YETKİNLİK 2                   X  
YETKİNLİK 3                   X  
YETKİNLİK 4                   X  
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1                     X
YETKİNLİK 2                     X
YETKİNLİK 3   X       X   X      
YETKİNLİK 4                     X