Radyoterapi Fiziği Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) MSL BİLGİ 1 X X X X           X     X  
BİLGİ 2   X X               X X   X
BİLGİ 3 X X     X X   X X          
BİLGİ 4             X              
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) MSL BECERİLER 1 X X X X X X X   X X X X X  
BECERİLER 2     X X     X       X     X
BECERİLER 3       X X X X X         X X
BECERİLER 4 X X   X X X   X X          
BECERİLER 5               X         X  
BECERİLER 6             X              
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) MSL YETKİNLİK 1                   X   X   X
YETKİNLİK 2       X           X   X    
YETKİNLİK 3                     X X    
YETKİNLİK 4       X                 X  
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) MSL YETKİNLİK 1             X     X        
YETKİNLİK 2       X                 X  
YETKİNLİK 3       X     X     X     X  
YETKİNLİK 4             X           X  
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) MSL YETKİNLİK 1       X       X         X X
YETKİNLİK 2                   X X X    
YETKİNLİK 3             X           X  
YETKİNLİK 4   X         X X           X
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) MSL YETKİNLİK 1                            
YETKİNLİK 2     X       X              
YETKİNLİK 3                     X   X X
YETKİNLİK 4                            
YETKİNLİK 5                            
YETKİNLİK 6                            
YETKİNLİK 7                         X X