Analitik Kimya Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X               X  
BİLGİ 2     X X     X   X X  
BİLGİ 3 X X                  
BİLGİ 4             X       X
BİLGİ 5           X X        
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1         X X X     X  
BECERİLER 2     X X   X X   X X  
BECERİLER 3         X   X X      
BECERİLER 4           X X     X  
BECERİLER 5   X X X   X X        
BECERİLER 6   X         X   X X  
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1           X X   X X  
YETKİNLİK 2         X X X        
YETKİNLİK 3         X   X        
YETKİNLİK 4                 X X  
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1             X   X X  
YETKİNLİK 2         X X X   X X  
YETKİNLİK 3       X   X       X  
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1                 X X  
YETKİNLİK 2         X   X X      
YETKİNLİK 3         X     X      
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1               X      
YETKİNLİK 2                   X  
YETKİNLİK 3                     X
YETKİNLİK 4       X         X    
YETKİNLİK 5         X X          
YETKİNLİK 6               X X