Radyofarmasi Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1   X   X   X X X X
BİLGİ 2           X X X X
BİLGİ 3   X   X X X X    
BİLGİ 4       X X X X    
BİLGİ 5               X X
BİLGİ 6     X X X X X    
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X X X X X X X X X
BECERİLER 2       X X X X X X
BECERİLER 3           X X    
BECERİLER 4   X X X X X X X  
BECERİLER 5   X X X X X X    
BECERİLER 6   X X X X X      
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1       X X X X X X
YETKİNLİK 2   X X   X X   X  
YETKİNLİK 3           X X    
YETKİNLİK 4           X X X X
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1         X X X    
YETKİNLİK 2   X X X X X X    
YETKİNLİK 3 X X X X X X X X X
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1 X             X X
YETKİNLİK 2 X X X X X X X X X
YETKİNLİK 3             X X  
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1 X             X X
YETKİNLİK 2 X X X X X X X X X
YETKİNLİK 3 X X X X X X X X X
YETKİNLİK 4               X  
YETKİNLİK 5   X X X X X X    
YETKİNLİK 6 X             X X