Farmasötik Kimya Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X       X         X       X  
BİLGİ 2         X         X X       X
BİLGİ 3           X   X X            
BİLGİ 4   X X                        
BİLGİ 5 X X   X           X          
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X X   X           X X        
BECERİLER 2 X     X X X       X X       X
BECERİLER 3   X               X          
BECERİLER 4                   X       X  
BECERİLER 5         X X   X              
BECERİLER 6           X X X X           X
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1         X       X X X       X
YETKİNLİK 2   X               X          
YETKİNLİK 3   X               X X        
YETKİNLİK 4                     X        
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1 X     X X       X           X
YETKİNLİK 2         X X       X     X   X
YETKİNLİK 3                         X X  
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1       X             X        
YETKİNLİK 2                     X   X X  
YETKİNLİK 3                       X X    
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1   X                     X    
YETKİNLİK 2       X         X   X       X
YETKİNLİK 3   X                     X X  
YETKİNLİK 4                     X        
YETKİNLİK 5   X               X          
YETKİNLİK 6   X                     X X