Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X X   X X X X X X X X
BİLGİ 2 X X X X X X X X X X X X
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X X X   X X X X X X   X
BECERİLER 2 X X X   X X X X X X   X
BECERİLER 3 X X X X X X X X X X   X
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1 X X X X X X X X X X X X
YETKİNLİK 2 X X X X X X X X X X X X
YETKİNLİK 3       X X X   X   X    
YETKİNLİK 4 X X X X X X X X X X X X
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1 X X X X X X X X X X X X
YETKİNLİK 2 X X X X X X X X X X X X
YETKİNLİK 3 X X     X X X   X   X  
YETKİNLİK 4 X       X X            
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1                 X   X X
YETKİNLİK 2 X X X X X X X X X X X X
YETKİNLİK 3                        
YETKİNLİK 4     X X                
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1   X   X         X     X
YETKİNLİK 2 X X   X   X   X X X    
YETKİNLİK 3 X X X X X X X X X X X X