Bilgisayar Mühendisliği Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X                        
BİLGİ 2   X         X            
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1                       X  
BECERİLER 2           X              
BECERİLER 3         X X              
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1                          
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1                       X  
YETKİNLİK 2                 X        
YETKİNLİK 3                 X        
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1                         X