Maliye Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X                        
BİLGİ 2 X                        
BİLGİ 3                          
BİLGİ 4   X                      
BİLGİ 5                          
BİLGİ 6       X                  
BİLGİ 7 X                        
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1         X                
BECERİLER 2           X              
BECERİLER 3           X              
BECERİLER 4         X                
BECERİLER 5                          
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1           X              
YETKİNLİK 2                          
YETKİNLİK 3             X            
YETKİNLİK 4                          
YETKİNLİK 5             X            
YETKİNLİK 6                          
YETKİNLİK 7                          
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1         X                
YETKİNLİK 2                 X        
YETKİNLİK 3               X          
YETKİNLİK 4 X                        
YETKİNLİK 5         X                
YETKİNLİK 6                 X        
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1                   X      
YETKİNLİK 2                          
YETKİNLİK 3                          
YETKİNLİK 4                          
YETKİNLİK 5                          
YETKİNLİK 6                     X    
YETKİNLİK 7                     X    
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1         X                
YETKİNLİK 2             X            
YETKİNLİK 3                       X  
YETKİNLİK 4                         X
YETKİNLİK 5             X