İnsan Hakları Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X                    
BİLGİ 2     X                
BİLGİ 3         X            
BİLGİ 4               X      
BİLGİ 5                     X
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X                    
BECERİLER 2   X                  
BECERİLER 3     X                
BECERİLER 4       X              
BECERİLER 5               X      
BECERİLER 6                     X
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1         X            
YETKİNLİK 2                 X    
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1   X                  
YETKİNLİK 2           X          
YETKİNLİK 3             X        
YETKİNLİK 4               X      
YETKİNLİK 5                   X  
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1   X                  
YETKİNLİK 2       X              
YETKİNLİK 3         X            
YETKİNLİK 4           X          
YETKİNLİK 5             X        
YETKİNLİK 6                 X    
YETKİNLİK 7                     X
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1 X                    
YETKİNLİK 2     X                
YETKİNLİK 3         X            
YETKİNLİK 4                   X  
YETKİNLİK 5                     X