İngiliz Dil Bilimi Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X                      
BİLGİ 2   X                    
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1     X                  
BECERİLER 2     X                  
BECERİLER 3       X                
BECERİLER 4       X                
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1         X              
YETKİNLİK 2           X            
YETKİNLİK 3             X          
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1               X        
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1                 X      
YETKİNLİK 2                 X      
YETKİNLİK 3                   X    
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1                     X  
YETKİNLİK 2                       X
YETKİNLİK 3                       X