Halk Sağlığı Hemşireliği Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X      
BİLGİ 2     X X  
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X       X
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1          
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1 X