Çevre Mühendisliği Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X            
BİLGİ 2 X            
BİLGİ 3 X            
BİLGİ 4 X            
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1   X          
BECERİLER 2   X          
BECERİLER 3   X          
BECERİLER 4     X        
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1           X  
YETKİNLİK 2       X      
YETKİNLİK 3       X      
YETKİNLİK 4       X      
YETKİNLİK 5       X      
YETKİNLİK 6         X    
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1       X   X X
YETKİNLİK 2       X      
YETKİNLİK 3       X      
YETKİNLİK 4       X      
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1         X    
YETKİNLİK 2         X    
YETKİNLİK 3       X     X
YETKİNLİK 4       X      
YETKİNLİK 5       X      
YETKİNLİK 6       X      
YETKİNLİK 7       X      
YETKİNLİK 8         X    
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1             X
YETKİNLİK 2       X      
YETKİNLİK 3           X  
YETKİNLİK 4         X    
Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) MSL BİLGİ 1              
BİLGİ 2              
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) MSL BECERİLER 1              
BECERİLER 2              
BECERİLER 3              
BECERİLER 4              
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) MSL YETKİNLİK 1              
YETKİNLİK 2              
YETKİNLİK 3              
YETKİNLİK 4              
YETKİNLİK 5              
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) MSL YETKİNLİK 1              
YETKİNLİK 2              
YETKİNLİK 3              
YETKİNLİK 4              
YETKİNLİK 5              
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) MSL YETKİNLİK 1              
YETKİNLİK 2              
YETKİNLİK 3              
YETKİNLİK 4              
YETKİNLİK 5              
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) MSL YETKİNLİK 1              
YETKİNLİK 2              
YETKİNLİK 3              
YETKİNLİK 4