İktisat Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X X                  
BİLGİ 2     X                  
BİLGİ 3     X                  
BİLGİ 4     X                  
BİLGİ 5 X       X              
BİLGİ 6 X X     X     X        
BİLGİ 7 X X   X X     X        
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1         X     X        
BECERİLER 2         X X X X        
BECERİLER 3       X                
BECERİLER 4         X              
BECERİLER 5     X                  
BECERİLER 6             X          
BECERİLER 7         X     X        
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1         X     X        
YETKİNLİK 2                 X      
YETKİNLİK 3                 X     X
YETKİNLİK 4                 X      
YETKİNLİK 5                 X      
YETKİNLİK 6             X          
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1         X              
YETKİNLİK 2         X X X          
YETKİNLİK 3             X          
YETKİNLİK 4                       X
YETKİNLİK 5           X X          
YETKİNLİK 6 X X X X X X X X        
YETKİNLİK 7         X X            
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1             X          
YETKİNLİK 2         X X X          
YETKİNLİK 3           X            
YETKİNLİK 4                       X
YETKİNLİK 5               X       X
YETKİNLİK 6                       X
YETKİNLİK 7                        
YETKİNLİK 8                     X  
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1                   X    
YETKİNLİK 2               X        
YETKİNLİK 3                       X
YETKİNLİK 4                       X
YETKİNLİK 5                        
YETKİNLİK 6                 X X    
YETKİNLİK 7             X