Ergoterapi Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X   X     X        
BİLGİ 2         X   X      
BİLGİ 3     X              
BİLGİ 4   X                
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X   X     X        
BECERİLER 2             X     X
BECERİLER 3   X                
BECERİLER 4     X             X
BECERİLER 5   X X              
BECERİLER 6   X                
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1           X X X X  
YETKİNLİK 2                   X
YETKİNLİK 3         X   X      
YETKİNLİK 4   X                
YETKİNLİK 5   X                
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1                 X  
YETKİNLİK 2           X        
YETKİNLİK 3     X       X     X
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1         X   X      
YETKİNLİK 2       X   X        
YETKİNLİK 3     X              
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1       X   X X X    
YETKİNLİK 2       X       X    
YETKİNLİK 3         X          
YETKİNLİK 4               X X  
YETKİNLİK 5                 X  
YETKİNLİK 6           X        
YETKİNLİK 7       X