Halk Sağlığı Hemşireliği Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X                      
BİLGİ 2                        
BİLGİ 3 X                      
BİLGİ 4                        
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1           X     X      
BECERİLER 2                 X X    
BECERİLER 3           X     X X    
BECERİLER 4           X   X        
BECERİLER 5               X X      
BECERİLER 6           X   X X      
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1         X     X        
YETKİNLİK 2         X     X        
YETKİNLİK 3         X              
YETKİNLİK 4                        
YETKİNLİK 5                        
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1   X X                  
YETKİNLİK 2   X X                  
YETKİNLİK 3   X                    
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1       X                
YETKİNLİK 2       X     X          
YETKİNLİK 3                        
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1       X                
YETKİNLİK 2       X           X    
YETKİNLİK 3                        
YETKİNLİK 4                   X    
YETKİNLİK 5       X           X    
YETKİNLİK 6                        
YETKİNLİK 7                        
Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) MSL BİLGİ 1 X                      
BİLGİ 2 X                      
BİLGİ 3                        
BİLGİ 4                        
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) MSL BECERİLER 1           X     X      
BECERİLER 2           X            
BECERİLER 3           X       X    
BECERİLER 4                   X X  
BECERİLER 5           X     X X    
BECERİLER 6                        
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) MSL YETKİNLİK 1         X              
YETKİNLİK 2         X     X        
YETKİNLİK 3                        
YETKİNLİK 4               X        
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) MSL YETKİNLİK 1   X X                  
YETKİNLİK 2   X                    
YETKİNLİK 3     X                  
YETKİNLİK 4                        
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) MSL YETKİNLİK 1       X                
YETKİNLİK 2       X     X          
YETKİNLİK 3             X          
YETKİNLİK 4                        
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) MSL YETKİNLİK 1       X                
YETKİNLİK 2       X           X    
YETKİNLİK 3                   X    
YETKİNLİK 4                        
YETKİNLİK 5       X                
YETKİNLİK 6                        
YETKİNLİK 7                   X