Türkiyat Araştırmaları Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1         X              
BİLGİ 2           X            
BİLGİ 3       X                
BİLGİ 4         X              
BİLGİ 5             X          
BİLGİ 6               X        
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1         X              
BECERİLER 2           X            
BECERİLER 3             X          
BECERİLER 4               X        
BECERİLER 5             X          
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1         X              
YETKİNLİK 2           X            
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1             X          
YETKİNLİK 2               X        
YETKİNLİK 3               X        
YETKİNLİK 4             X          
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1           X            
YETKİNLİK 2         X              
YETKİNLİK 3 X                      
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1         X              
YETKİNLİK 2     X                  
YETKİNLİK 3       X                
YETKİNLİK 4         X              
YETKİNLİK 5           X            
YETKİNLİK 6             X          
YETKİNLİK 7               X        
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) MSL BİLGİ 1         X              
BİLGİ 2           X            
BİLGİ 3           X            
BİLGİ 4           X            
BİLGİ 5             X          
BİLGİ 6             X          
BİLGİ 7               X        
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) MSL BECERİLER 1               X        
BECERİLER 2         X              
BECERİLER 3         X              
BECERİLER 4       X                
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) MSL YETKİNLİK 1       X                
YETKİNLİK 2     X                  
YETKİNLİK 3     X                  
YETKİNLİK 4   X                    
YETKİNLİK 5   X                    
YETKİNLİK 6 X                      
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) MSL YETKİNLİK 1 X                      
YETKİNLİK 2       X                
YETKİNLİK 3       X                
YETKİNLİK 4     X                  
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) MSL YETKİNLİK 1     X                  
YETKİNLİK 2   X                    
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) MSL YETKİNLİK 1   X                    
YETKİNLİK 2         X              
YETKİNLİK 3         X              
YETKİNLİK 4 X                      
YETKİNLİK 5 X                      
YETKİNLİK 6   X                    
YETKİNLİK 7   X