Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X                            
BİLGİ 2     X X                      
BİLGİ 3         X                    
BİLGİ 4         X                    
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1       X   X                  
BECERİLER 2   X         X X              
BECERİLER 3         X                    
BECERİLER 4         X                    
BECERİLER 5         X                    
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1 X                            
YETKİNLİK 2                   X X   X    
YETKİNLİK 3                     X X      
YETKİNLİK 4                     X        
YETKİNLİK 5                     X        
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1 X X             X            
YETKİNLİK 2                              
YETKİNLİK 3                     X        
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1               X       X      
YETKİNLİK 2                       X X    
YETKİNLİK 3                             X
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1                         X X  
YETKİNLİK 2         X         X          
YETKİNLİK 3               X       X      
YETKİNLİK 4   X                          
YETKİNLİK 5                           X  
YETKİNLİK 6   X                          
YETKİNLİK 7                   X