Seramik Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1       X            
BİLGİ 2           X        
BİLGİ 3             X      
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1               X    
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1 X                  
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1   X                
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1     X              
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1         X          
YETKİNLİK 2                 X  
YETKİNLİK 3                   X