Radyofarmasi Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X              
BİLGİ 2 X           X    
BİLGİ 3   X     X X      
BİLGİ 4     X X X        
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X X X X X X X X X
BECERİLER 2 X X   X     X   X
BECERİLER 3 X     X X   X    
BECERİLER 4 X X     X X     X
BECERİLER 5     X   X X      
BECERİLER 6 X X     X X      
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1   X     X X X   X
YETKİNLİK 2   X     X X X    
YETKİNLİK 3 X   X       X    
YETKİNLİK 4 X     X         X
YETKİNLİK 5   X   X     X X  
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1 X X             X
YETKİNLİK 2 X X             X
YETKİNLİK 3 X   X   X       X
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1 X X   X     X   X
YETKİNLİK 2 X X             X
YETKİNLİK 3 X     X         X
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1 X X   X     X   X
YETKİNLİK 2   X     X X X   X
YETKİNLİK 3   X             X
YETKİNLİK 4 X X         X    
YETKİNLİK 5 X X             X
YETKİNLİK 6 X X     X X X   X
YETKİNLİK 7   X             X