Pediatrik Onkoloji Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X           X   X X        
BİLGİ 2   X             X          
BİLGİ 3     X X X     X            
BİLGİ 4     X X X X   X     X      
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X           X   X     X X X
BECERİLER 2 X X X   X   X   X       X X
BECERİLER 3     X X X X X       X      
BECERİLER 4     X X X     X            
BECERİLER 5       X         X          
BECERİLER 6     X X X X   X     X      
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1             X         X X  
YETKİNLİK 2             X         X X  
YETKİNLİK 3               X     X      
YETKİNLİK 4     X                      
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1 X                          
YETKİNLİK 2     X     X           X    
YETKİNLİK 3     X X X X   X     X      
YETKİNLİK 4 X           X   X       X  
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1   X               X        
YETKİNLİK 2                           X
YETKİNLİK 3                 X          
YETKİNLİK 4     X X                    
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1   X                        
YETKİNLİK 2                           X
YETKİNLİK 3                   X   X X  
YETKİNLİK 4                           X
YETKİNLİK 5                       X X  
YETKİNLİK 6                   X   X X  
YETKİNLİK 7   X             X