Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Programı(Tezsiz)
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X   X   X X   X
BİLGİ 2 X X X   X X   X
BİLGİ 3               X
BİLGİ 4       X       X
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X   X X X X   X
BECERİLER 2   X           X
BECERİLER 3       X       X
BECERİLER 4       X       X
BECERİLER 5       X       X
BECERİLER 6       X       X
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1 X   X   X X    
YETKİNLİK 2 X X X   X X    
YETKİNLİK 3 X X X   X X    
YETKİNLİK 4       X       X
YETKİNLİK 5       X       X
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1       X        
YETKİNLİK 2       X       X
YETKİNLİK 3       X       X
YETKİNLİK 4                
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1       X X X   X
YETKİNLİK 2       X X X X  
YETKİNLİK 3       X       X
YETKİNLİK 4             X  
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1       X     X  
YETKİNLİK 2       X     X  
YETKİNLİK 3       X        
YETKİNLİK 4                
YETKİNLİK 5                
YETKİNLİK 6                
YETKİNLİK 7             X