Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X       X    
BİLGİ 2       X     X
BİLGİ 3 X            
BİLGİ 4     X        
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X X          
BECERİLER 2   X X   X    
BECERİLER 3     X        
BECERİLER 4   X          
BECERİLER 5     X        
BECERİLER 6     X        
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1   X          
YETKİNLİK 2   X          
YETKİNLİK 3       X      
YETKİNLİK 4     X        
YETKİNLİK 5     X     X  
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1   X          
YETKİNLİK 2         X    
YETKİNLİK 3     X        
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1             X
YETKİNLİK 2   X         X
YETKİNLİK 3             X
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1       X X    
YETKİNLİK 2       X   X  
YETKİNLİK 3       X      
YETKİNLİK 4           X  
YETKİNLİK 5         X X  
YETKİNLİK 6           X  
YETKİNLİK 7       X   X