Farmasötik Teknoloji Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X             X X   X   X
BİLGİ 2 X         X   X X   X X X
BİLGİ 3         X     X X   X X X
BİLGİ 4   X         X            
BİLGİ 5     X             X      
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1   X         X   X X X   X
BECERİLER 2                 X       X
BECERİLER 3     X                   X
BECERİLER 4               X X   X X X
BECERİLER 5 X   X   X     X X   X X X
BECERİLER 6 X   X         X X       X
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1 X     X     X X     X    
YETKİNLİK 2                   X      
YETKİNLİK 3     X           X       X
YETKİNLİK 4 X     X             X X  
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1 X             X X       X
YETKİNLİK 2 X   X           X   X X X
YETKİNLİK 3   X         X X X   X X X
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1           X X            
YETKİNLİK 2     X X   X X X          
YETKİNLİK 3     X                   X
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1             X            
YETKİNLİK 2       X     X   X   X   X
YETKİNLİK 3             X            
YETKİNLİK 4 X         X         X X  
YETKİNLİK 5                   X      
YETKİNLİK 6           X X           X