Sosyal Hizmet Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X X                        
BİLGİ 2 X X X                        
BİLGİ 3 X X X                        
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1     X X X X X X X            
BECERİLER 2     X X X X X X X            
BECERİLER 3     X X X X X X X            
BECERİLER 4     X X X X X X X            
BECERİLER 5     X X X X X X X            
BECERİLER 6     X X X X X X X            
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1                   X X X      
YETKİNLİK 2                   X X X      
YETKİNLİK 3                   X X X      
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1                         X    
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1       X                   X X
YETKİNLİK 2       X                   X X
YETKİNLİK 3       X                   X X
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1 X                           X
YETKİNLİK 2   X                     X    
YETKİNLİK 3           X                  
YETKİNLİK 4   X                          
YETKİNLİK 5     X             X          
YETKİNLİK 6                         X