Sanat Tarihi Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1         X            
BİLGİ 2     X                
BİLGİ 3   X                  
BİLGİ 4 X                    
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1       X              
BECERİLER 2         X            
BECERİLER 3       X              
BECERİLER 4             X        
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1           X          
YETKİNLİK 2                   X  
YETKİNLİK 3           X          
YETKİNLİK 4           X          
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1                 X    
YETKİNLİK 2               X      
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1                 X    
YETKİNLİK 2                     X
YETKİNLİK 3             X        
YETKİNLİK 4   X                  
YETKİNLİK 5       X              
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1               X      
YETKİNLİK 2                     X
YETKİNLİK 3         X