İktisat Programı (İng.)
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X                      
BİLGİ 2               X        
BİLGİ 3                     X  
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X                      
BECERİLER 2           X            
BECERİLER 3   X                    
BECERİLER 4     X                  
BECERİLER 5       X                
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1           X            
YETKİNLİK 2           X            
YETKİNLİK 3           X            
YETKİNLİK 4               X        
YETKİNLİK 5                        
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1     X                  
YETKİNLİK 2                        
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1             X          
YETKİNLİK 2               X        
YETKİNLİK 3                       X
YETKİNLİK 4                        
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1                 X      
YETKİNLİK 2                   X    
YETKİNLİK 3           X            
YETKİNLİK 4         X              
YETKİNLİK 5                        
YETKİNLİK 6