Arkeoloji Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X     X                    
BİLGİ 2 X     X X X X                
BİLGİ 3 X X               X X   X    
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X X   X           X   X      
BECERİLER 2 X X   X     X X             X
BECERİLER 3 X X     X         X          
BECERİLER 4 X X       X                  
BECERİLER 5 X   X   X   X       X     X  
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1         X X       X         X
YETKİNLİK 2 X X           X   X          
YETKİNLİK 3 X X   X       X X X     X    
YETKİNLİK 4   X   X X X X               X
YETKİNLİK 5   X     X X X   X       X    
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1   X       X X     X          
YETKİNLİK 2       X   X X   X X          
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1         X X X       X        
YETKİNLİK 2   X   X     X X             X
YETKİNLİK 3 X   X X                 X    
YETKİNLİK 4     X X X               X X X
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1       X         X X          
YETKİNLİK 2   X     X X X     X          
YETKİNLİK 3 X X   X   X X X X X          
YETKİNLİK 4   X       X X         X      
YETKİNLİK 5 X     X X X X       X X     X
YETKİNLİK 6       X X   X X   X