Doğum-Kadın Hastalıkları Hemşireliği Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X     X X        
BİLGİ 2   X       X        
BİLGİ 3 X     X            
BİLGİ 4     X         X    
BİLGİ 5       X            
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X X     X         X
BECERİLER 2 X     X           X
BECERİLER 3       X            
BECERİLER 4   X     X         X
BECERİLER 5       X            
BECERİLER 6 X       X   X      
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1       X X          
YETKİNLİK 2       X X          
YETKİNLİK 3       X     X      
YETKİNLİK 4     X       X      
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1         X          
YETKİNLİK 2 X X   X X          
YETKİNLİK 3   X             X  
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1         X   X   X  
YETKİNLİK 2           X     X X
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1             X     X
YETKİNLİK 2           X X   X  
YETKİNLİK 3             X   X X
YETKİNLİK 4           X     X X
YETKİNLİK 5   X   X X          
YETKİNLİK 6 X X X     X X X X X