Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X       X X X X       X
BİLGİ 2 X       X X X X       X
BİLGİ 3                        
BİLGİ 4                        
BİLGİ 5             X          
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X   X X     X X       X
BECERİLER 2 X X   X     X X       X
BECERİLER 3   X   X     X X       X
BECERİLER 4 X X X X     X X       X
BECERİLER 5   X X X     X         X
BECERİLER 6                        
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1   X   X                
YETKİNLİK 2       X                
YETKİNLİK 3       X                
YETKİNLİK 4   X   X                
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1 X     X     X X   X X X
YETKİNLİK 2 X     X     X X   X X X
YETKİNLİK 3 X     X     X X   X X X
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1                 X      
YETKİNLİK 2                 X      
YETKİNLİK 3                 X      
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1       X       X X X    
YETKİNLİK 2     X X       X X X    
YETKİNLİK 3     X X       X X X    
YETKİNLİK 4                 X      
YETKİNLİK 5     X X X     X        
YETKİNLİK 6       X X     X   X    
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) MSL BİLGİ 1 X       X X X X       X
BİLGİ 2 X       X X X X       X
BİLGİ 3                        
BİLGİ 4                        
BİLGİ 5             X          
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) MSL BECERİLER 1 X   X X     X X       X
BECERİLER 2 X X   X     X X       X
BECERİLER 3   X   X     X X       X
BECERİLER 4 X X X X     X X       X
BECERİLER 5   X X X     X         X
BECERİLER 6                        
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) MSL YETKİNLİK 1   X   X                
YETKİNLİK 2       X                
YETKİNLİK 3       X                
YETKİNLİK 4   X   X                
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) MSL YETKİNLİK 1 X     X     X X   X X X
YETKİNLİK 2 X     X     X X   X X X
YETKİNLİK 3 X     X     X X   X X X
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) MSL YETKİNLİK 1                 X      
YETKİNLİK 2                 X      
YETKİNLİK 3                 X      
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) MSL YETKİNLİK 1       X       X X X    
YETKİNLİK 2     X X       X X X    
YETKİNLİK 3     X X       X X X    
YETKİNLİK 4                 X      
YETKİNLİK 5     X X X     X        
YETKİNLİK 6       X X     X   X