Nanoteknoloji Ve Nanotıp Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1             X        
BİLGİ 2 X                    
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1   X                  
BECERİLER 2           X          
BECERİLER 3           X          
BECERİLER 4 X                    
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1               X      
YETKİNLİK 2                   X  
YETKİNLİK 3                 X    
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1     X                
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1           X          
YETKİNLİK 2           X       X  
YETKİNLİK 3                   X  
YETKİNLİK 4         X            
YETKİNLİK 5                 X    
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1       X     X X   X  
YETKİNLİK 2             X        
YETKİNLİK 3                     X