Biyoloji Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X                  
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1     X                
BECERİLER 2     X X              
BECERİLER 3       X              
BECERİLER 4       X              
BECERİLER 5       X              
BECERİLER 6     X                
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1         X            
YETKİNLİK 2           X          
YETKİNLİK 3             X        
YETKİNLİK 4             X        
YETKİNLİK 5           X          
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1               X      
YETKİNLİK 2               X      
YETKİNLİK 3               X      
YETKİNLİK 4               X      
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1                 X    
YETKİNLİK 2                 X    
YETKİNLİK 3                   X  
YETKİNLİK 4                   X  
YETKİNLİK 5                   X  
YETKİNLİK 6                   X  
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1                     X
YETKİNLİK 2                     X