Bilgisayar Mühendisliği Programı (İng.)
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1                      
BECERİLER 2                      
BECERİLER 3                      
BECERİLER 4                      
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1                      
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1                      
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1                      
YETKİNLİK 2                      
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1                      
Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) MSL BİLGİ 1 X X X                
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) MSL BECERİLER 1       X              
BECERİLER 2         X            
BECERİLER 3         X X          
BECERİLER 4           X          
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) MSL YETKİNLİK 1                 X    
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) MSL YETKİNLİK 1             X        
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) MSL YETKİNLİK 1                 X    
YETKİNLİK 2                   X X
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) MSL YETKİNLİK 1               X