İngiliz Dil Bilimi Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X                          
BİLGİ 2 X                          
BİLGİ 3     X X                    
BİLGİ 4 X       X                  
BİLGİ 5   X                        
BİLGİ 6     X                      
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1     X X                    
BECERİLER 2         X                  
BECERİLER 3       X                    
BECERİLER 4   X       X                
BECERİLER 5               X            
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1               X            
YETKİNLİK 2             X   X          
YETKİNLİK 3             X     X        
YETKİNLİK 4             X X X          
YETKİNLİK 5                            
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1                   X        
YETKİNLİK 2                     X      
YETKİNLİK 3                     X      
YETKİNLİK 4                       X    
YETKİNLİK 5   X                        
YETKİNLİK 6                       X    
YETKİNLİK 7                       X    
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1                 X          
YETKİNLİK 2   X                       X
YETKİNLİK 3                           X
YETKİNLİK 4                         X  
YETKİNLİK 5                            
YETKİNLİK 6                           X
YETKİNLİK 7                           X
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1                           X
YETKİNLİK 2                           X
YETKİNLİK 3                       X    
YETKİNLİK 4           X       X        
Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) MSL BİLGİ 1                            
BİLGİ 2                            
BİLGİ 3                            
BİLGİ 4                            
BİLGİ 5                            
BİLGİ 6                            
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) MSL BECERİLER 1                            
BECERİLER 2                            
BECERİLER 3                            
BECERİLER 4                            
BECERİLER 5                            
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) MSL YETKİNLİK 1                            
YETKİNLİK 2                            
YETKİNLİK 3                            
YETKİNLİK 4                            
YETKİNLİK 5                            
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) MSL YETKİNLİK 1                            
YETKİNLİK 2                            
YETKİNLİK 3                            
YETKİNLİK 4                            
YETKİNLİK 5                            
YETKİNLİK 6                            
YETKİNLİK 7                            
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) MSL YETKİNLİK 1                            
YETKİNLİK 2                            
YETKİNLİK 3                            
YETKİNLİK 4                            
YETKİNLİK 5                            
YETKİNLİK 6                            
YETKİNLİK 7                            
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) MSL YETKİNLİK 1                            
YETKİNLİK 2                            
YETKİNLİK 3                            
YETKİNLİK 4