Okul Öncesi Öğretmenliği Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) MSL BİLGİ 1 X                      
BİLGİ 2   X X X X              
BİLGİ 3         X     X        
BİLGİ 4         X X            
BİLGİ 5     X                  
BİLGİ 6                   X    
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) MSL BECERİLER 1 X                      
BECERİLER 2 X     X                
BECERİLER 3       X                
BECERİLER 4         X              
BECERİLER 5           X            
BECERİLER 6         X              
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) MSL YETKİNLİK 1             X   X      
YETKİNLİK 2             X          
YETKİNLİK 3       X                
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) MSL YETKİNLİK 1           X     X      
YETKİNLİK 2                   X    
YETKİNLİK 3               X        
YETKİNLİK 4           X   X        
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) MSL YETKİNLİK 1                 X      
YETKİNLİK 2 X               X      
YETKİNLİK 3                 X      
YETKİNLİK 4                   X   X
YETKİNLİK 5   X   X                
YETKİNLİK 6                   X    
YETKİNLİK 7               X        
YETKİNLİK 8 X                      
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) MSL YETKİNLİK 1                 X      
YETKİNLİK 2                     X  
YETKİNLİK 3 X                      
YETKİNLİK 4                       X
YETKİNLİK 5 X                      
YETKİNLİK 6         X           X  
YETKİNLİK 7                   X