Almanca Öğretmenliği Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X   X     X        
BİLGİ 2 X X   X X X X     X  
BİLGİ 3 X X   X X X X        
BİLGİ 4 X X   X X X X   X X  
BİLGİ 5   X   X X X X X      
BİLGİ 6     X X X X X X     X
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X X X X X X X X X X X
BECERİLER 2 X X   X X X X   X X  
BECERİLER 3 X X   X X X X X X X  
BECERİLER 4   X   X X X X X     X
BECERİLER 5 X   X X X X X        
BECERİLER 6 X X   X X X X       X
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1         X     X X    
YETKİNLİK 2   X X X X X X X X X X
YETKİNLİK 3         X     X X    
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1 X X X X X X X X   X  
YETKİNLİK 2 X X   X X X X X X X X
YETKİNLİK 3 X X X X X X X X X X X
YETKİNLİK 4 X X X X X X X X X X X
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1     X X           X  
YETKİNLİK 2     X X           X X
YETKİNLİK 3       X     X     X X
YETKİNLİK 4 X X   X   X X     X X
YETKİNLİK 5 X X   X   X X       X
YETKİNLİK 6 X X X X X X X X X X X
YETKİNLİK 7 X X X X X X X X X X X
YETKİNLİK 8     X X              
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1     X               X
YETKİNLİK 2   X X   X   X X X   X
YETKİNLİK 3         X X X     X X
YETKİNLİK 4   X     X   X X   X X
YETKİNLİK 5             X       X
YETKİNLİK 6 X   X X   X X   X X X
YETKİNLİK 7 X     X   X X   X X X