Matematik Öğretmenliği Programı (Alm.)(5 Yıllık)
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X       X                    
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X   X   X     X              
BECERİLER 2 X       X     X              
BECERİLER 3 X   X   X     X              
BECERİLER 4             X   X            
BECERİLER 5 X X     X       X   X        
BECERİLER 6 X X         X   X   X        
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1 X       X           X        
YETKİNLİK 2                 X   X X      
YETKİNLİK 3                     X        
YETKİNLİK 4               X X     X      
YETKİNLİK 5                              
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1                   X          
YETKİNLİK 2                   X          
YETKİNLİK 3                   X          
YETKİNLİK 4     X X       X   X          
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1                 X     X      
YETKİNLİK 2                 X   X X      
YETKİNLİK 3               X X         X  
YETKİNLİK 4                             X
YETKİNLİK 5             X     X          
YETKİNLİK 6                           X  
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1                         X    
YETKİNLİK 2                         X    
Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) MSL BİLGİ 1 X       X     X              
BİLGİ 2 X X X             X          
BİLGİ 3 X X     X     X X X X        
BİLGİ 4   X   X   X X                
BİLGİ 5       X   X X                
BİLGİ 6                              
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) MSL BECERİLER 1 X   X   X         X          
BECERİLER 2 X       X       X   X X      
BECERİLER 3 X       X       X   X X      
BECERİLER 4   X   X   X X                
BECERİLER 5             X                
BECERİLER 6   X   X   X                  
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) MSL YETKİNLİK 1                       X      
YETKİNLİK 2                   X          
YETKİNLİK 3                 X     X      
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) MSL YETKİNLİK 1                   X          
YETKİNLİK 2         X   X     X          
YETKİNLİK 3                   X          
YETKİNLİK 4             X     X          
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) MSL YETKİNLİK 1                              
YETKİNLİK 2                           X  
YETKİNLİK 3                 X   X     X  
YETKİNLİK 4       X         X            
YETKİNLİK 5                 X   X        
YETKİNLİK 6                             X
YETKİNLİK 7             X     X          
YETKİNLİK 8                              
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) MSL YETKİNLİK 1       X                 X    
YETKİNLİK 2       X                 X    
YETKİNLİK 3                              
YETKİNLİK 4       X         X     X      
YETKİNLİK 5                              
YETKİNLİK 6       X         X       X    
YETKİNLİK 7       X                 X