Sahne Ve Gösteri Sanatları Teknolojisi Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1   X   X X           X        
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1       X       X              
BECERİLER 2   X X X X X                  
BECERİLER 3       X                      
BECERİLER 4     X                   X   X
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1 X                           X
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1 X X               X          
YETKİNLİK 2       X     X X              
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1   X                     X    
YETKİNLİK 2 X                            
YETKİNLİK 3       X                      
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1           X       X X        
Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) MSL BİLGİ 1   X         X       X        
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) MSL BECERİLER 1   X X     X                  
BECERİLER 2   X X     X   X              
BECERİLER 3       X                      
BECERİLER 4         X X X X X            
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) MSL YETKİNLİK 1 X                         X X
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) MSL YETKİNLİK 1   X X                        
YETKİNLİK 2   X                          
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) MSL YETKİNLİK 1   X X X                      
YETKİNLİK 2                         X X X
YETKİNLİK 3       X                      
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) MSL YETKİNLİK 1                       X