Tıp Programı (İng.)
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X X X X X X X X X X X   X X
BİLGİ 2     X X X   X X X X X X   X X
BİLGİ 3     X   X   X X X   X X      
BİLGİ 4     X   X       X   X        
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1   X X X   X X X         X X X
BECERİLER 2                 X   X        
BECERİLER 3     X   X       X   X X   X  
BECERİLER 4     X   X       X   X X   X  
BECERİLER 5     X   X       X X X X   X  
BECERİLER 6         X           X        
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1   X X X X   X   X X X X      
YETKİNLİK 2     X X X         X X     X  
YETKİNLİK 3       X           X X X   X  
YETKİNLİK 4       X X           X X      
YETKİNLİK 5     X X X       X X X X X X  
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1     X X X             X X   X
YETKİNLİK 2     X   X             X   X  
YETKİNLİK 3     X   X       X   X X      
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1     X   X             X   X X
YETKİNLİK 2                           X X
YETKİNLİK 3         X                    
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1       X X       X X       X X
YETKİNLİK 2     X   X X X   X   X   X   X
YETKİNLİK 3       X                   X  
YETKİNLİK 4       X         X X X X X X X
YETKİNLİK 5       X         X X X X X X  
YETKİNLİK 6       X X         X X     X X
YETKİNLİK 7       X   X X   X   X   X X X