Bilgisayar Mühendisliği Programı (İng.)
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1                        
BECERİLER 2                        
BECERİLER 3                        
BECERİLER 4                        
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1                        
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1                        
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1                        
YETKİNLİK 2                        
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1                        
Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) MSL BİLGİ 1 X X X                  
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) MSL BECERİLER 1       X                
BECERİLER 2         X              
BECERİLER 3         X X            
BECERİLER 4           X            
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) MSL YETKİNLİK 1                 X      
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) MSL YETKİNLİK 1             X          
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) MSL YETKİNLİK 1                 X      
YETKİNLİK 2                   X X  
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) MSL YETKİNLİK 1               X