Nükleer Enerji Mühendisliği Programı (İng.)
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X     X X X      
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1     X X X          
BECERİLER 2     X X X          
BECERİLER 3     X X X          
BECERİLER 4     X X X          
BECERİLER 5       X            
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1 X           X X    
YETKİNLİK 2     X         X   X
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1     X         X   X
YETKİNLİK 2                   X
YETKİNLİK 3     X X X          
YETKİNLİK 4     X X X          
YETKİNLİK 5     X X X          
YETKİNLİK 6   X X X X          
YETKİNLİK 7             X X    
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1   X X         X    
YETKİNLİK 2               X    
YETKİNLİK 3 X   X       X      
YETKİNLİK 4     X       X X    
YETKİNLİK 5 X X         X X X X
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1                 X  
YETKİNLİK 2 X X       X X X X  
YETKİNLİK 3 X X       X X X X