Jeoloji (Hidrojeoloji) Mühendisliği Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X                
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X X X            
BECERİLER 2   X X            
BECERİLER 3   X X            
BECERİLER 4     X            
BECERİLER 5                  
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1           X X    
YETKİNLİK 2               X  
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1         X     X  
YETKİNLİK 2       X X     X  
YETKİNLİK 3 X X              
YETKİNLİK 4 X                
YETKİNLİK 5   X X            
YETKİNLİK 6     X X          
YETKİNLİK 7             X    
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1   X   X          
YETKİNLİK 2             X    
YETKİNLİK 3   X         X    
YETKİNLİK 4       X X     X  
YETKİNLİK 5       X X       X
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1                 X
YETKİNLİK 2                 X
YETKİNLİK 3         X     X X