Maden Mühendisliği Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X                          
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X X   X                    
BECERİLER 2 X X X             X X      
BECERİLER 3 X   X           X X X      
BECERİLER 4   X X           X X   X    
BECERİLER 5   X X               X      
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1       X   X                
YETKİNLİK 2               X X X   X    
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1               X X X   X    
YETKİNLİK 2               X X          
YETKİNLİK 3 X X                   X    
YETKİNLİK 4 X X X             X X      
YETKİNLİK 5 X   X           X X X      
YETKİNLİK 6   X X           X X        
YETKİNLİK 7       X                    
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1 X   X         X   X        
YETKİNLİK 2           X               X
YETKİNLİK 3     X             X        
YETKİNLİK 4               X X   X      
YETKİNLİK 5         X   X X     X   X X
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1         X               X X
YETKİNLİK 2     X   X   X           X X
YETKİNLİK 3         X   X X         X X