Jeoloji Mühendisliği Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1                   X
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1                   X
BECERİLER 2               X   X
BECERİLER 3         X     X    
BECERİLER 4         X     X    
BECERİLER 5       X       X    
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1     X              
YETKİNLİK 2   X                
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1   X                
YETKİNLİK 2         X          
YETKİNLİK 3                   X
YETKİNLİK 4               X   X
YETKİNLİK 5         X     X    
YETKİNLİK 6         X     X    
YETKİNLİK 7     X              
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1 X       X          
YETKİNLİK 2                 X  
YETKİNLİK 3 X       X          
YETKİNLİK 4   X                
YETKİNLİK 5             X     X
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1           X        
YETKİNLİK 2           X        
YETKİNLİK 3             X     X