Kimya Mühendisliği Programı (İng.)
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X                        
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X                        
BECERİLER 2 X   X   X                
BECERİLER 3     X   X                
BECERİLER 4       X X                
BECERİLER 5               X          
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1                 X        
YETKİNLİK 2   X                      
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1   X                      
YETKİNLİK 2   X         X           X
YETKİNLİK 3 X                        
YETKİNLİK 4 X   X   X                
YETKİNLİK 5     X                    
YETKİNLİK 6         X                
YETKİNLİK 7                 X        
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1   X   X X                
YETKİNLİK 2                   X      
YETKİNLİK 3       X                  
YETKİNLİK 4   X                      
YETKİNLİK 5           X X            
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1                     X    
YETKİNLİK 2           X           X  
YETKİNLİK 3   X       X X