Fizik Mühendisliği Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X                      
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1   X X X X X            
BECERİLER 2     X X X              
BECERİLER 3     X X X              
BECERİLER 4       X X X            
BECERİLER 5         X X            
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1             X       X  
YETKİNLİK 2                 X   X  
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1                 X   X  
YETKİNLİK 2                 X     X
YETKİNLİK 3 X X             X      
YETKİNLİK 4 X X X   X X         X  
YETKİNLİK 5     X X             X  
YETKİNLİK 6       X X              
YETKİNLİK 7             X       X  
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1 X   X     X            
YETKİNLİK 2               X       X
YETKİNLİK 3 X     X X              
YETKİNLİK 4                 X      
YETKİNLİK 5                       X
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1                   X    
YETKİNLİK 2     X               X X
YETKİNLİK 3                       X