İşletme Programı (İng.)
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1           X     X X  
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1         X            
BECERİLER 2   X X     X   X      
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1 X           X        
YETKİNLİK 2       X           X  
YETKİNLİK 3     X         X     X
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1 X   X             X  
YETKİNLİK 2             X       X
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1         X   X        
YETKİNLİK 2         X         X  
YETKİNLİK 3   X     X            
YETKİNLİK 4       X X            
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1 X               X    
YETKİNLİK 2       X X            
YETKİNLİK 3   X       X          
YETKİNLİK 4               X      
YETKİNLİK 5                 X   X