Sağlık Yönetimi Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X X X X            
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1               X      
BECERİLER 2   X     X X          
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1         X X X       X
YETKİNLİK 2         X     X      
YETKİNLİK 3   X                  
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1         X            
YETKİNLİK 2                     X
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1               X   X  
YETKİNLİK 2               X   X  
YETKİNLİK 3     X                
YETKİNLİK 4                   X  
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1                 X    
YETKİNLİK 2         X     X      
YETKİNLİK 3           X X       X
YETKİNLİK 4           X         X
YETKİNLİK 5                 X