Sosyal Hizmet Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X X X X X   X              
BİLGİ 2 X X X     X   X              
BİLGİ 3 X       X X X X              
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1                 X X X   X    
BECERİLER 2                       X      
BECERİLER 3                 X X         X
BECERİLER 4                     X X      
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1       X X     X         X    
YETKİNLİK 2       X X     X         X    
YETKİNLİK 3                 X       X    
YETKİNLİK 4           X                  
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1                       X X X X
YETKİNLİK 2                 X X          
YETKİNLİK 3                     X X      
YETKİNLİK 4                       X      
YETKİNLİK 5                       X      
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1       X X         X          
YETKİNLİK 2           X           X      
YETKİNLİK 3       X X       X           X
YETKİNLİK 4       X                      
YETKİNLİK 5       X             X        
YETKİNLİK 6               X       X   X  
YETKİNLİK 7       X X           X   X    
YETKİNLİK 8       X X   X           X X X
YETKİNLİK 9       X             X        
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1             X       X   X    
YETKİNLİK 2         X                    
YETKİNLİK 3         X   X                
YETKİNLİK 4       X                     X
YETKİNLİK 5 X X X                        
YETKİNLİK 6                         X X  
YETKİNLİK 7       X     X             X X