Amerikan Kültürü Ve Edebiyatı Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X X X X   X     X     X    
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1                   X X X X X X
BECERİLER 2                   X X X X X  
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1       X       X X X X X X X  
YETKİNLİK 2                   X     X X  
YETKİNLİK 3                       X X X X
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1 X X X X X X X X X     X      
YETKİNLİK 2                   X   X X X  
YETKİNLİK 3                   X   X X X X
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1                   X   X X X  
YETKİNLİK 2                   X   X X X X
YETKİNLİK 3                   X   X X X X
YETKİNLİK 4                   X X X X X  
YETKİNLİK 5                   X X   X X  
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1 X X   X X X X X X X X X X X X
YETKİNLİK 2                     X X X X X
YETKİNLİK 3           X   X X           X
YETKİNLİK 4                       X   X  
YETKİNLİK 5                   X   X X    
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) MSL BİLGİ 1                              
BİLGİ 2                              
BİLGİ 3